Verotus ja lupa-asiatVerovelvollisuus

Luokkatoimikunta on saanut syksyllä 2016 vihdoin oman linjauksen Verohallinnolta verotuskysymykseen. Se löytyy Verohallinnon syventävistä tiedoista Luokkatoimikuntien varainhankinnan verotus ja on tähänastisista ohjeistuksista paras.

Sen mukaan luokkatoimikunnan pienimuotoisen varainhankinnan on vakiintuneessa verotuskäytännössä katsottu jäävän verotuksen ulkopuolelle silloin, kun:

1. Varoja kerätään koulun tai sen oppilasryhmän yhdessä toteutettavaan leirikoulua, luokkaretkeä tai muuta vastaavaa koulun opetukseen liittyvää toimintaa varten;

2. Varainhankinnan tuottoja ei kohdisteta varainhankintaan osallistumisen suhteessa, vaan kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan tasaisesti koko oppilasryhmän hyväksi;

3. Keräystoiminta on laajuudeltaan pienimuotoista.

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan liikevaihto on vakiintuneesti jäänyt alle arvonlisäverollisen liikevaihdon rajan (vuonna 2017 yhteensä 10 000 euroa).

Aiempi Verohallinnon linjaus oli seuraavanlainen: Kun kyseessä ei ole yleishyödyllinen yhteisö tai elinkeinotoiminta, leirikoulun varainkeruusta saatu tuotto ei ole lain mukaan veronalaista tuloa silloin, kun varainhankinta on pienimuotoista, saatu tuotto ei ole palkkaa ja koulu osallistuu varainhankintaan esimerkiksi ohjaamalla tuoton sellaiselle tilille, josta maksetaan leirikoulun kustannuksia. Onneksi uusi linjaus on huomattavasti selkeäsanaisempi ja näin ymmärrettävämpi.

Milloin sitten varainhankinta voi olla verotettavaa tuloa?

Varainhankinta koulun opetukseen liittymättömiä matkoja yms. varten ei ole verovapaata (Verohallinnon ohje, drno 508/32/2005).

Verohallinnon mukaan (ohje drno 939/420/2011)koululuokka, työyhteisö tai harrastus-ryhmä voi järjestää arpajaislain 27 §:n edellytyksin pien- tai miniatyyriarpajaisia tavara-arpajaisina. Jos tällaisten arpajaisten tuotto on alle 3333,33 euroa, arpajaisveroa ei tarvitse maksaa.

Koronaviruksen vuoksi peruuntuneista luokkaretkistä ja oppilaille ja huoltajille palautettavista yhteisistä varoista ja niiden mahdolliseen verotukseen liittyen lisätietoa on kysyttävä verohallinnolta. Mikäli varoja palautetaan, on myös mahdollisesti huomioitava näiden tulojen vaikutus esimerkiksi Kelan toimeentulotukeen.

Lisätietoja ja ajantasainen lainsäädäntö Verohallinto ja Kela.


Lupa-asioita

Koulun vanhempainyhdistys, vanhempaintoimikunta tai varainhankintaa järjestelevät vanhemmat eivät saa antaa oppilaalle myytäväksi tuotteita, ilman että lapsen vanhemmalta on kysytty lupaa. Lupa tulisi olla kirjallinen huoltajan suostumus.

Opetushallitus ja Kuluttajavirasto ovat yhdessä valmistelleet oppilaitoksille ohjeistuksen Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi. (Muistio 2014:3). Muistio käsittelee myös varojen keruuta yhteiseen käyttöön ja markkinointia lapsille.

Vanhempainyhdistys, -toimikunta tai koululuokka ei tarvitse arpajaislupaa, jos arpajaiset täyttävät pienarpajaisten tunnusmerkit. Pien- ja miniatyyriarpajaisista ei tarvitse myöskään maksaa veroa. Voittojen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta, pienimmän voiton tulee olla vähintään yhtä suuri kuin arvan hinta. Pienarpajaisissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta saa olla enintään 2 000 euroa ja miniatyyriarvoissa 500 euroa.

Jos kyse ei ole miniatyyri- tai pienarpajaisista, tarvitaan viranomaisen tavara-arpajaislupa. Luvan myöntää paikallinen poliisilaitos.