Arpajaiset -mitä lupia ja lainsäädäntöä?

Esimerkiksi koulun myyjäisissä voi toteuttaa arpajaiset. Parhaiten koululuokan varainhankintaan sopii miniatyyriarpajaiset, joista itsellänikin on kokemusta.

Miniatyyriarpajaiset

Työyhteisö tai vakiintunut harrastusryhmä voi toimeenpanna ilman lupaa tavara-arpajaiset, jos kyse on miniatyyriarpajaisista. Miniatyyriarpajaisista kertyvä tuotto on käytettävä työyhteisön tai harrastusryhmän virkistys- tai harrastustoimintaan taikka yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Miniatyyriarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa molemmat ehdot täyttyvät:

A) arpojen yhteenlaskettu arvo on enintään 500 euroa

B) ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa.

Miniatyyriarpajaisten arpoja saa myydä vain järjestäjänä olevan työyhteisön tai harrastusryhmän jäsenille.

Miniatyyriarpajaisissa tulee voittojen yhteenlasketun arvon olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta.

Miniatyyriarpajaisten arvonta tulee suorittaa luotettavalla tavalla. Miniatyyriarpajaisiin ei liity tilitysvelvollisuutta.


Pienarpajaiset

Yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö voi toimeenpanna ilman lupaa tavara-arpajaiset, jos kyse on pienarpajaisista. Pienarpajaisista kertyvä tuotto on käytettävä yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Pienarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa molemmat ehdot täyttyvät:

A) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2000 euroa

B) ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa

Koululuokka tai vastaava opintoryhmä voi järjestää pienarpajaiset, jos arpajaisten toimeenpanosta vastaa täysivaltainen henkilö. Pienarpajaisista saatava tuotto tulee käyttää opiskelun tai opiskelua tukevan harrastustoiminnan edistämiseen.

Pienarpajaisissa tulee voittojen yhteenlasketun arvon olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta.

Pienarpajaisten arvonta tulee suorittaa luotettavalla tavalla ja arvonnasta laaditaan pöytäkirja. Voittoarvoista ja voitoista laaditaan voittoluettelo, johon liitetään arvontapöytäkirja.

Pienarpajaisista tulee laatia tilitys, jos arpoja myydään myös muille kuin arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluville henkilöille. Tilitys on tehtävä viipymättä tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilityksessä tulee olla mukana pienarpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen.

Pienarpajaisten tilitys tulee pitää nähtävänä 2 viikon ajan tilityksen valmistumisen jälkeen. Pienarpajaisten tilitys tulee säilyttää vuoden ajan arpajaisten toimeenpanosta, mutta sitä ei toimiteta viranomaiselle.

Pienarpajaisista tulee täyttää Poliisin sivuilta löytyvä lomake.

Ennen arpajaisten järjestämistä tarkista ajantasainen tieto ja lainsäädäntö Poliisin arpajaishallinnon sivuilta ja Verohallinnon sivuilta.