Tuotteiden myynti


Erilaisten tuotteiden myynti on yleinen tapa kerätä luokalle tai harrastusporukkaan rahaa. Erilaisten tuotteiden myynti on helppoa ja suhteellisen kannattavaa.

Periaatteessa myyntitavat ovat jaettavissa kahteen eri kategoriaan:

1) Tuotteet, jotka ryhmän on lunastettava omakseen jo ennen myyntiä. Tämä sitoo rahaa ennen kuin yhtään tuottoa on kertynyt.

2) Tuotteet, jotka myydään näytekappaleiden tai pelkästään tilauslistojen avulla.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvista tuotteista olisi saatava parempi kate kuin toiseen ryhmään kuuluvista, koska ryhmä kantaa riskin myymättä jääneistä tuotteista ja niiden kustannuksista. Mikäli ylijääneet tuotteet saa tarvittaessa palauttaa, riski siirtyy myyvälle yritykselle.

Myyntityön suhteen on kuitenkin muistettava, että oppilaita ei ole koulun puolesta vakuutettu ja myyntityöhön vaaditaan alle 15-vuotiailta huoltajan suostumus. Myyntityö, niin kuin yhteisten tapahtumien järjestäminenkin, opettavat lapsia työskentelemään yhteisen päämäärän eteen.

Myytävää tuotetta valitessa kannattaa miettiä myynnin ajankohtaa ja minkälaisille tuotteille omalla alueella voisi olla kysyntää. Usein sellaiset tuotteet, joita ihmiset käyttävät päivittäin, ovat helpoimpia saada kaupaksi. Toinen vaihtoehto on valmistaa luokan kanssa tuotteita kuten kortteja, koristeita tai muita pieniä käsitöitä myyntiin itse. Myyntituotetta valittaessa pitää muistaa asiakkaan näkökulma: asiakkaan pitää saada hyvä mieli ostoksestaan.

Yhteistyökumppaneita, jotka tekevät koululuokkien ja seurojen kanssa löytyy useita. Tavallisia tuotteita ovat esimerkiksi sukat, joita löytyy mm. Pilkkoset Oy:n valikoimista tai wc- ja talouspaperit, joita toimittaa esimerkiksi Puhtopojat Oy.