Ennen retkeä tai matkaa - tarkista seuraavat asiat

Ennen retkeä tai matkaa tarkista opettajalta ja koulusta ne käytänteet, joita juuri teidän koulunne noudattaa. Hyvän tavan mukaisesti toteutettu retki sisältää kirjallisen selostuksen matkasta, jossa:

- Matkan kohteen esittely

- Matkan kustannusten erittely

- Selvitys siitä, miten matkan rahoitus toteutetaan

- Matkalle lähtevien aikuisten yhteystiedot

- Selvitys vakuutuksista

Oppilaiden huoltajille olisi hyvä lähteä oma versionsa, esimerkiksi saatekirjeenä kirjalliselle suostumukselle. Matka tulee hyväksyttää vanhempien lisäksi myös opettajalla tai tarvittaessa rehtorilla.


Tarvittaessa lisätietoa voit lukea seuraavilta tahoilta:

• Suomen perustuslaki, 6 § ja 16 § ja 121 §

• Perusopetuslaki

• Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 25.4.2006

• Kirjallinen kysymys 82/2006; Koulujen retki- ja vierailutoiminnan rahoitus
(vastaus: Antti Kalliomäki 14.3.2006)

• Kirjallinen kysymys 163/2006; Peruskoulun maksuttomuus ja oppilaiden yhdenvertaisuus (vastaus: Antti Kalliomäki 30.3.2006)

• Opetushallituksen tiedote 20.4.2006: Retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestäminen perusopetuksessa

• Opettajalehti 35 b/Opintoretket 1.9.2006

• Suomen leirikouluyhdistys

• OAJ:n leirikouluopas

• Seppo Mäenpää: Leirikoulun ja leirin suunnitteluohjeita opettajille ja ohjaajille,
Vaasan opetustoimi

• Opetushallituksen muistio 30.8.2004: Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi