Löydä parhaat luokkaretkikohteet ja toimivat vinkit varojen keräämiseksi!


Sivusto tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä lasten opinto- ja virkistysmatkojen toteuttamiseen aina retkikohteiden valinnasta varainkeruun toteuttamiseen käytännössä.

Voit löytää sivuilta vaikkapa koululaiselle sopivan retkikohteen ja saada käytännön vinkkejä esimerkiksi luokkatoimikunnan toimintaan ja varainkeruuseen.

Ohjeita -valikosta saat käyttöösi neuvoja varojenkeruun aloittamiseen luokan nimissä, käytännön esimerkin luokan tilin avaamiseksi. Löydät sieltä myös kootusti verotusta ja lupa-asioita koskevat tärkeimmät ohjeet.


Koronasta huolimatta varainhankinta onnistuu ja yhteiset tavoitteet kannattaa pitää mielessä:

Varainhankinnan tavoitteet kohdistuvat usein pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi, joten varainhankintaa kannattaa jatkaa mahdollisuuksien mukaan poikkeustilanteesta huolimatta.

Ajankohtaista koronan vaikutuksesta luokkaretkiin ja yhteisiin varoihin opetushallituksen sivuilta:

Keväällä 2020 tilanne oli se, ettei leirikouluja ja luokkaretkiä voitu järjestää suunnitellusti poikkeustilanteen takia. Kouluissa voitiin kuitenkin miettiä, onko kerättyjä varoja mahdollista käyttää johonkin mukavaan etänä tapahtuvaan toimintaan jo kevätlukukauden aikana. Yhteistä uutta tekemistä voi suunnitella koko luokan tai ryhmän voimin.


Jos luokka tai ryhmä on olemassa vielä seuraavana lukuvuonna, voidaan suunniteltu leirikoulu tai retki siirtää eteenpäin. Vaikka luokkaa tai ryhmää ei enää uuden lukuvuoden alkaessa olisi, voidaan yhdessä päättää, että retki toteutetaan esimerkiksi vanhempainyhdistyksen ja koulun yhteistyönä.

Jos muita vaihtoehtoja ei ole ja yhdessä kerättyjä varoja joudutaan palauttamaan, noudatetaan ensisijaisesti sitä, mitä etukäteen on mahdollisesti sovittu rahojen palauttamisesta leirikoulun tai retken peruuntuessa tai oppilaan siirtyessä toiseen luokkaan tai kouluun. Jos sopimusta ei ole etukäteen tehty, huoltajien tulisi sopia asiasta. Opetushallitus suosittaa, että kerätyt rahat palautetaan noudattaen samaa periaatetta kuin niiden käyttämisessä tulisi noudattaa: kaikille huoltajille palautetaan oppilasta kohti laskettu tasasuuruinen summa.

Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä, mitä oppilaiden ja huoltajien keräämille varoille tulisi tehdä, jos niitä ei voida käyttää suunniteltuun tarkoitukseen.

Mikäli leirikoulua tai retkeä varten kerätyt varat on annettu opetuksen järjestäjälle, tämä päättää niiden palauttamisesta.

Linkki: